> Getting There
Hoi Choi  Tet On Facebook Hoi Choi Tet on Twitter Hoir Choi Tet on Youtube

 

 

 

 

 


Vietnamese Association, Toronto

1364 Dundas St. West

Toronto, ON M6J 1Y2

T: 416-536-3611

F:416-536-8364

W:

 

www.vatoronto.ca

 

Cảm Tạ - Acknowledgements
Hôi Người Việt Toronto xin chân thành cảm tạ các hội đoàn, các tổ chức tôn giáo, xã hội, văn hóa, báo chí, truyền thông, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và toàn thể các thiện nguyện viên đã ủng hộ và giúp tổ chức Hội Chợ Tết Cộng Đồng 2012

Special thanks to participating community groups and sponsors:

 

Các Hội Đoàn & Tôn Giáo :

Ban Quân Nhạc Thiếu Niên Việt Nam Ontario
Carabram
Chùa Cam Lộ Vương
Chùa Huê Lâm
Chùa Phổ Hiền
Chùa Xá Lợi
Cộng Đoàn Đức Mẹ LaVang Mississauga
Conservative Party of Canada
COSTI Immigrant Service
Đảng Việt Tân
Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu
Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh Buddhist Youth
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Toronto và các vùng phụ cận
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Hoa Tình Thương
Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Hội Bảo Tồn Văn Hóa
Hội Bảo Trợ Việt Nhi Dị Tật
Hội Cao Niên Mississauga
Hội Cao Niên Toronto
Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario
Hội Dược Sĩ Việt Nam Ontario
Hội Người Việt Kitchener- Waterloo
Hội Nhiếp Ảnh GTA
Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto
Hội Thân Hữu Quảng Ngãi
Hội Thánh Tin Lành Mississauga
Hội Thánh Tin Lành Tình Thương Agape
Hội Từ Bi Phụng Sự
Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam- Phân Hội Toronto
Hội Y Sĩ Việt Nam Ontario
International Charity for Ill Children
Liberal Party of Canada
Liên Hội Thánh Tin Lành vùng Nam Ontario
Maison Chance
Nhóm Tâm Linh ( L.M Nguyễn Tầm Thường)
New Democratic Party
Ontario Provincial Police
Ontario Vietnamese Soccer League
Royal Canadian Navy
Sở Cứu Hỏa Toronto – Toronto Fire Department
Thánh Thất Cao Đài Toronto
Thiền Tự Hương Hải
Tổ Chức Từ Thiện Dreams Fullfilled
Toronto Police Service
Toronto Public Health
Toronto Western Hospital
Trung Tâm Cộng Đồng Người Việt Mississauaga
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân
Trường Việt Ngữ Brampton
Trường Việt Ngữ Kitchener- Waterloo
Trường Việt Ngữ Mississauga
Trường Việt Ngữ Toronto
Từ Tâm Foundation
University Network
Uỷ Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội
Vietnamese Sick Children Assistance Society

 

Nhóm thân hữu:

Hội Sinh Viên Việt Nam đại học Ryerson
Hội Sinh Viên Việt Nam đại học Toronto
Hội Sinh Viên Việt Nam đại học Waterloo
Hội Sinh Viên Việt Nam đại học York
Hội Sinh Viên Việt Nam đại học McMaster
Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Ontario (UVSA)

 

Các Cơ Quan Truyền thông:

Đài Tiếng Nói Việt Nam Toronto
Little Saigon TV Canada
Sài Gòn Canada
SBTN Canada
Thời Báo
Thời Mới
TV Việt Tiến
VBS TV
Viet Sun Magazine
Viet Times